NHM Converter

NHM Converter 1.0

Miễn phí
Chuyển đổi giữa các chương trình khác nhau của nhân vật Tamil
Người dùng đánh giá
3.8  (63 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0.2923 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
New Horizon Media Pvt Ltd
Chuyển đến và đi từ các chương trình mã hóa cho các Tamil ký tự. Hỗ trợ Bamini, ký, Shreelipi, Unicode, Softview, TAB, TACE, TAM, TSCII và Vanavil.
NHM Converter là một công cụ với 9 definitions(Thuần, Diacritic, Shreelipi, Softview, Tab, TSCII, Unicode, Vanavil, Bamini) của mã hóa cho ta-min giúp anh chuyển đổi chữ trong hầu hết biết ta-min nhân mã, với cái mưu đồ của người khác.
Chương trình cung cấp definitions trong một dễ XML cấu trúc đó khiến NHM Converter extendable với bất kỳ ngôn ngữ nào và bộ mã dễ dàng.
Ghi chú:
Yêu cầu.NET khuôn khổ 1.1 và hơn.
Thông tin được cập nhật vào: