NHM Converter

NHM Converter 1.0.2923.1302

رایگان
تبدیل بین طرح های مختلف از شخصیت های تامیل
دانلود
امتیازدهی کاربر
3.9  (35 رأی)
رأی شما
100٪ نرم افزار تمیز. به گزارش کنید .
و از طرح های مختلف پشتیبانی می کند برای شخصیت های تامیل تبدیل می کند. Bamini، حرکات، Shreelipi، یونیکد، Softview، تب، TACE، تام، TSCII و Vanavil را پشتیبانی می کند.
NHM Converter یک ابزار با 9 تعاریف(Tam های تفکیک کننده های Shreelipi های Softview تب TSCII, یونیکد, Vanavil های Bamini) از رمزگذاری برای تامیل است که کمک می کند تا شما را به تبدیل متن به شناخته شده ترین تامیل character encoding طرح از یکی به دیگری.
این برنامه فراهم می کند تعاریف در آسان XML ساختار است که باعث می شود NHM Converter قابل تمدید به هر زبان پشتیبانی می کند به راحتی.
توجه داشته باشید:
نیاز به.NET چارچوب 1.1 و بیشتر است.
اطلاعات به روز شده در: