NHM Converter

NHM Converter

Miễn phí
Converts between various schemes of Tamil characters
Người dùng đánh giá
3.9  (33 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Converts to and from various encoding schemes for Tamil characters. Supports Bamini, Diacritic, Shreelipi, Unicode, Softview, TAB, TACE, TAM, TSCII and Vanavil.
NHM Converter là một công cụ với 9 definitions(Thuần, Diacritic, Shreelipi, Softview, Tab, TSCII, Unicode, Vanavil, Bamini) của mã hóa cho ta-min giúp anh chuyển đổi chữ trong hầu hết biết ta-min nhân mã, với cái mưu đồ của người khác.
Chương trình cung cấp definitions trong một dễ XML cấu trúc đó khiến NHM Converter extendable với bất kỳ ngôn ngữ nào và bộ mã dễ dàng.
Ghi chú:
Yêu cầu.NET khuôn khổ 1.1 và hơn.
Thông tin được cập nhật vào: